Πολιτική Απορρήτου

1. Γενικά

Η Henkel AG & Co . KGaA , εφεξής καλούμενη « Henkel », σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα είδη δεδομένων που συλλέγει η Henkel και για τη χρήση αυτών. Θα ενημερωθείτε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε την ακρίβεια των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσετε τη διαγραφή αυτών από τη Henkel . Δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, της χώρας εντός της οποίας βρίσκεται το αρμόδιο τμήμα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνουμε κάθε μέτρο που απαιτείται για την εξασφάλιση συμμόρφωσης.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει ιστοσελίδες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω συνδέσμων ( hyperlinks ) στις ιστοσελίδες της Henkel .

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, για επεξεργασία και χρήση, μόνο εφόσον οικειοθελώς προβείτε σε συμπλήρωση δεδομένων ή ρητά δηλώσετε τη συναίνεση σας ως προς τούτο. Με τις ενέργειες αυτές, αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους χρήσης.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στους διακομιστές μας (server s ) μας για λόγους διαχείρισης των συστημάτων μας ή για στατιστικούς λόγους ή για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ( backup ). Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα της εταιρείας που σας παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ορισμένες περιπτώσεις τη διεύθυνση IP σας, την έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας (browser), το λειτουργικό συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που σας παρέχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα μέσω της οποίας μας επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε όσο επισκέπτεστε και εμάς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε για να βρείτε την ιστοσελίδα μας. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοια δεδομένα μπορούν να επιτρέψουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους επισκέπτες, κανένα προσωπικό δεδομένο δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο αφότου έχουν καταστεί ανώνυμα. Όπου η Henkel μεταβιβάζει δεδομένα σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται ότι η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα σε συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Εφόσον οικειοθελώς μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε, επεξεργαστούμε, μεταβιβάσουμε παρά μόνον εντός των ορίων της οικίας νομοθεσίας ή των ορίων που θέτετε στη δήλωση συναίνεσής σας. Τα δεδομένα σας θα μεταβιβάζονται μόνο εφόσον μας επιβάλλεται σχετική υποχρέωση από επίσημη ή δικαστική απόφαση.

Κάθε τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα αυτή, ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και τις μεθόδους συλλογής και χρήσης αυτών.

3. Ασφάλεια

Η Henkel θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας με ασφάλεια και, συνεπώς, θα λαμβάνει κάθε μέτρο για την προστασία τους από απώλεια, κατάχρηση και αλλοίωση. Συνεργάτες της Henkel, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας ώστε να μπορούν να σας παρέχουν υπηρεσίας εκ μέρους της Henkel , δεσμεύονται συμβατικά να εξασφαλίζουν την εμπιστευτική μεταχείριση των δεδομένων και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται μεταβίβαση ερωτημάτων σας σε θυγατρικές εταιρείες της Henkel , οπότε τα δεδομένα θα υπόκεινται επίσης σε εμπιστευτική μεταχείριση.

4. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η Henkel δεν προτίθεται να συλλέγει δεδομένα παιδιών κάτω των 18 ετών. Όπου απαιτείται, η Henkel , με προσήκοντα τρόπο, ρητά θα υποδεικνύει σε ανηλίκους να μην παρέχουν οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο στη Henkel . Εάν γονείς ή κηδεμόνες διαπιστώσουν ότι τα υπό την επίβλεψή τους παιδιά έχουν γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα στη Henkel, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στην κάτωθι διεύθυνση (βλ. σελ. 6, κατωτέρω) ώστε να μεριμνήσουμε για την άμεση διαγραφή των εν λόγω δεδομένων.

5. Cookies

Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλούμε ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο (<< Cookies LINK OF EACH SITE >>).

6. Web Tracking

(1) Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης.

Τα δεδομένα αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ψευδωνυμοποιημένων προφίλ χρηστών. Χρησιμοποιούμε cookies προς το σκοπό αυτό. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου ( web browser) που χρησιμοποιείτε.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας οι οποίες δημιουργούνται μέσω τέτοιων cookies , μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστή ( server ) που λειτουργεί η Google στις ΗΠΑ. Τα παραγόμενα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση σας.

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου ( IP address ) σας θα περικόπτεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, πριν μεταβιβαστεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP στους servers της Google στις ΗΠΑ, όπου και θα περικόπτεται.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, με άμεση ισχύ.

Τούτο απαιτεί την εγκατάσταση σχετικού εργαλείου ( add - on ) της Google , το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Όταν ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του σχετικού add - on , δίνει εντολή στη Google JavaScript Code (ga.js) να μην μεταβιβάσει δεδομένα, για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, προς την Google Analytics .

Εναλλακτικά της εγκατάστασης του σχετικού add - on ή για κινητά τηλέφωνα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο αυτό για να απενεργοποιήσετε τη μελλοντική καταγραφή δεδομένων στην εν λόγω ιστοσελίδα (το opt - out εφαρμόζεται στο υπάρχον browser και μόνο για τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαδικτύου ( domain )). Η μέθοδος αυτή αποθηκεύει ένα opt - out cookie στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies στο browser θα πρέπει να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον σύνδεσμο.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Google πολιτική απορρήτου για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το web tracking .

(2) Με τοDoubleClick χρησιμοποιούμε μία υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., εδρεύουσα στην τοποθεσία 1600 Αmphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, προκειμένου να προβάλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται cookies που δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου σας (IP address) θα χρησιμοποιηθεί ομοίως για την ενεργοποίηση αυτών των cookies. Τα DoubleClick cookies χρησιμοποιούν έναν ψευδώνυμο αριθμό ταυτοποίησης, που αποδίδεται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (“browser”), για να ελέγχουν τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας ενδιαφέρουν. Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει στην Google και τις συνεργαζόμενες με αυτή ιστοσελίδες να εμφανίζουν διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις στις σελίδες της Henkel ή σε άλλες ιστοσελίδες. Η Google μεταφέρει και αποθηκεύει τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τα DoubleClick cookies σε έναν διακομιστή (“server”).

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη στο πλαίσιο νομοθετικών διατάξεων ή συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Henkel αποδέχεστε τη χρήση των παραπάνω δεδομένων και την προαναφερθείσα επεξεργασία αυτών από την Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (“browser”). Αν συναινείτε στη χρήση των cookies γενικά, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν επιθυμείτε την χρήση των DoubleClick cookies, μπορείτε -μεταβαίνοντας στο ακόλουθο link ( www.google.com/settings/ads/onweb ) - να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό (για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία DoubleClick της Google.

7. Τα Ερωτήματα και οι Επιθυμίες σας/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Δεδομένα που αποθηκεύονται θα διαγράφονται από τη Henkel κατά τη λήξη της χρονικής περιόδου που τίθεται για την αρχειοθέτηση, είτε εκ του νόμου είτε βάσει σύμβασης. Μπορείτε σαφώς, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με άμεση ισχύ. Στις περιπτώσεις αυτές ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλώ να αποστείλετε e - mail ή επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ( Data Protection Officer ), κ. Frank Liebich , Henkelstrasse 67, D 40191, Ντίσελντορφ Γερμανίας ( e - mail : Datenschutz@henkel.com ). Παρακαλούμε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τον ανωτέρω τρόπο σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε εάν έχουμε συλλέξει δεδομένα για εσάς και, εάν ναι, ποια. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας.